home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-07-09
19:27:42

Сільськогосподарські науки

AgEcon

Відкритий репозиторій повнотекстових наукових документів з сільськогосподарської та прикладної економіки, який містить робочі документи, матеріали конференцій, журнальні статті.

AGORA

Access to global online research in agriculture (AGORA) надає доступ до бібліографічних записів і повних текстів зі світового потоку публікацій з сільського господарства та суміжних галузей.

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access)

База даних створена та підтримується Міністерством сільського господарства США та є каталогом Національної сільськогосподарської бібліотеки США. База забезпечує доступ громадськості до інформації про сільське господарство та суміжні галузі.

AGRIS

На сайті AGRIS представлена база документів, даних, статистики та мультимедійних матеріалів з сільського господарства та технологій.

AGRO

Бібліографічна база даних, створена Головною бібліотекою Університету природничих наук в Познані. Включає бібліографічні описи 1010 статей, опублікованих польською та англійською мовами з природничих та аграрних наук (в тому числі з ветеринарії, гастрономії, навколишнього середовища, токсикології, агро-туризму, фізичної культури та ін.).

AgroScience.com.ua

На сайті AgroScience.com.ua у розділах: "Енциклопедія", "Бібліотека", "Статті" подані повнотекстові матеріали, які містять книги, атласи, наукові статті, інформаційно-довідкову систему по енциклопедіях на тему сільського господарства.

CAB Abstracts

База даних, яка надає дослідникам миттєвий доступ до більш ніж 7,7 млн. записів, зроблених від 1973 року. Щороку поповнюється більш ніж на 350 тис. реферативних описів. Охоплює наступні галузі знань: сільське господарство, довкілля, ветеринарні науки, прикладна економіка, продовольча наука, харчування та ін.

Core Historical Literature of Agriculture

Електронна колекція сільськогосподарських текстів, опублікованих від початку ХІХ століття і до кінця ХХ століття. Повнотекстові матеріали охоплюють проблематику сільського господарства, сільськогосподарського машинобудування, зоотехніки, харчової науки, лісового господарства, ґрунтознавства та ін.

FAOSTAT

Food and agriculture organization of the United Nations - Statistics Division (FAOSTAT) - база даних, що включає статистичні дані 210 країн світу у галузях: економіка сільського господарства, землекористування, лісове господарство, ґрунтознавство, агротехніка, садівництво, тваринництво, рибне господарство, переробка сільськогосподарської продукції, продукти харчування, демографія та ін.

Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів

Науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямків біології, медичних і сільськогосподарських наук (з 2003 р.).

Ветеринарна медицина (Міжвідомчий тематичний науковий збірник)

На сайті Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" у розділі Видання розміщений архів номерів в електронному вигляді Міжвідомчого тематичного наукового збірника "Ветеринарна медицина".

Ветеринарна практика

На сайті "Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України" у розділі Публікації представлений архів журналу "Ветеринарна практика" з 2006 по 2009 р.р. В архіві статті частково представлені в pdf форматі.

Видання Інституту (Інститут Захисту Рослин)

На сайті Інституту Захисту рослин представлені повнотекстові видання з сільськогосподарської тематики. Надається доступ до архіву журналів.

Видання НУХТ (Національний університет харчових технологій)

На сайті Науково-технічної бібліотеки розміщені наукові видання НУХТ, літописи дисертаційних робіт, конференції.

Наукові видання ННЦ "Інститут землеробства НААН"

На сайті Інституту представлені повнотекстові Міжвідомчі тематичні наукові збірники, збірники наукових праць ННЦ "Інститут землеробства НААН", авторські видання науковців.

Сільськогосподарська мікробіологія

Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Сільськогосподарська мікробіологія" публікує статті проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, огляди літератури з різних аспектів мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства (з 2005 р.).

Электронная сельскохозяйственная библиотека знаний

На сайті представлена інформаційно-довідкова система по енциклопедіях, довідниках та словниках з сільськогосподарських наук.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.