home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-07-09
19:27:42

Філософські науки. Теологія (богослов'я)

Encyclopedia Mythica

На сайті розміщена Інтернет-енциклопедія з міфології, фольклору та релігії. Розділ "Міфологія" поділений на шість географічних регіонів: Африка, Америка, Азія, Європа, Близький Схід і Океанія.

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Онлайн енциклопедія з філософії від Стендфордського університету (США).

Библейские словари и энциклопедии on-line

Християнський довідковий онлайн-ресурс надає можливість ознайомитись із статтями з Біблійної Енциклопедії Брокгауза та Біблійного словника Еріка Нюстрема.

История философии. Энциклопедия

На сайті розміщено електронну енциклопедію, яка містить більш ніж 700 статей, присвячених феноменам класичної, некласичної та посткласичної філософії.

Мифологическая энциклопедия

На сайті зібрано матеріали з міфології та магії.

Новая философская энциклопедия

На сайті Інституту філософії Російської академії наук представлено філософську енциклопедію, яка містить статті про персоналії, філософські напрямки, школи та вчення, поняття і терміни, філософські твори.

Язычество славян

Енциклопедія слов'янського язичництва. Ресурс орієнтований на дослідників слов'янської релігії, міфології та магії.

Актуальні проблеми духовності

На сайті представлений електронний архів номерів наукового збірника "Актуальні проблеми духовності". Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософської науки та історії філософії.

Бібліотека (Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

В електронній бібліотеці цього веб-сайту розміщені наукові роботи студентів та аспірантів, тези конференцій, збірки статей, які були опубліковані в друкованих виданнях НТСА Філософського факультету - часописі "Сократ" та "Записках НТСА Філософського факультету".

Бібліотека (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)

У розділі Бібліотека на сайті Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України представлені у відкритому доступі монографії, дослідження, доповіді, наукові часописи, біобібліографічні покажчики з питань філософії.

Електронна бібліотека

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Журнал Логос

На сайті представлений електронний архів номерів (з 1991 р.) російського філософсько-літературного журналу "Логос".

Мандрівець

На сайті всеукраїнського наукового журналу "МАНДРІВЕЦЬ" розміщений архів номерів з 2007 року. Журнал включений до переліку наукових фахових видань з філософії.

Мультиверсум. Філософський альманах

Офіційний сайт наукового видання Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України "Мультиверсум. Філософський альманах". У розділі "Архів" представлені випуски з 1999-2013 р.р. Також на сайті передбачений пошук статей.

Філософська бібліотека НБУВ

На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського зібрано електронні інформаційні ресурси, які представляють акумульовані документальні ресурси з питань філософських наук з відповідним пошуковим апаратом.

Философская библиотека Средневековья

На сайті надається доступ до колекції творів середньовічних філософів і богословів, створеної Руською Християнською Гуманітарною Академією. Тексти представлені в HTML, рідше в PDF-форматі. Окрім спеціально оцифрованих джерел використані видання, запозичені з інших сайтів подібної тематики.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.