home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-07-09
19:27:42

Фізика і астрономія

Энциклопедия физики и техники

На сайті надається онлайн доступ до фізичної енциклопедії та новин з науки і техніки.

 

CERN document server понад 1,4 млн записів (статті, препринти, матеріали конференцій тощо),  у т.ч. повнотекстові документи в галузі фізики та суміжних дисциплін від CERN- European Organization for Nuclear Research.

Вестникъ Опытной Физики и Элементарной Математики 1886-1917

Електронна версія науково-популярного журналу "Вестникъ Опытной Физики и Элементарной Математики" , який заклав традиції жанру в літературі російською мовою. З 1886 по 1917 рік було опубліковано 674 випусків В.О.Ф.Е.М.

Квант

На сайті представлено архів випусків журналу з 1970 р., випусків "Бібліотечки "Квант"" та іншої литератури з математики та фізики.

ASTRA

Журнал "Astrophysics and Space Sciences Transactions" (ASTRA) (Астрофізика і космічні науки) повнотекстовий доступ з 2005 р.

Applied Physics Research

Міжнародний журнал відкритого доступу, публікує рецензовані статті, присвячені наступним темам: акустика, оптика, біофізика, астрофізика і геофізика, обчислювальна фізика, фізика конденсованих середовищ, інженерна, лазерна, квантова та медична, фізика напівпровідників і приладів, фізика твердого тіла та просторова фізика. Журнал публікує оригінальні повнотекстові статті, які відображають результати новітніх досліджень і розробок в прикладної фізиці.

Galeria do Meteorito

Інтернет-видання відкритого типу з астрономії. Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі. Онлайн перегляд моделі сонячної системи в 3D.

IOPscience

На сайті IOPscience представленно книги та статті журналів з фізичних наук та наук про Землю. Матеріали на сайті знаходяться як у вільному доступі (тези доповідей, окремі статті та розділи книг), так і в обмеженому (лише для користувачів з підпискою, з можливістю збереження та використання матеріалів для наукових досліджень).

Journal of Experimental and Theoretical Physics

На сайті представлено архів російської та англійської версій "Журнала экспериментальной и теоретической физики" (ЖЄТФ), який видається під керівництвом відділення фізичних наук РАН.

Papers in physics

Журнал публікує оригінальні дослідження з усіх галузей фізичної науки. У вільному доступі знаходиться архів номерів з 2009 р.

Physics World

Журналу Інституту фізики Великобританії. Архів доступний з 1997р.

SAO/NASA ADS

Цифрова бібліотека Смітсонівської астрофізичної обсерваторії (САО) в рамках гранту NASA для дослідників в астрономії і фізиці. Підтримує три бібліографічні бази даних, що містять більше 9,7 млн записів з астрономії і астрофізики, фізики.

SPIE

Журнали, електронні книги, тези конференцій, відео матеріали з оптики та фотоніки американської спілки The International Society for Optical Engineering.

The journals published by Ioffe Institute

На сайті представлено архіви номерів чотирьох наукових російських журналів з фізики: "Журнал технической физики", "Письма в Журнал технической физики", "Физика твердого тела", "Физика и техника полупроводников" ( з 1988 р.).

Електронні версії видань з’являються на сайті раніше друкованих.

Ukrainian Journal of Physics

На сайті представлений "Український фізичний журнал", який є загальним виданням відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики. Надається доступ до архіву номерів з 2000 р.

Журнал нано- и електронной физики

Журнал нано - та електронної фізики Сумского державного університету України публікує неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-яких інших виданнях, статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в галузі фізики конденсованих середовищ, фізичної електроніки, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів і явищ в зазначених областях.

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла"

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" Прикарпатського Національного Університету імені Василя Стефаника. Архів з 2000 р.

Журнал фізичних досліджень (Journal of Physical Studies)

Журнал Львівського національного університету ім. Івана Франка охоплює різні розділи фізики, в тому числі: фізику конденсованих середовищ; ядерну фізику; атомну і молекулярну фізику; теорію поля і фізику елементарних частинок; астрофізику; фізику плазми; міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки. Архів з 1996 р.

Успехи физических наук

Провідний науковий журнал Росії публікує огляди найбільш актуальних проблем фізики і суміжних з нею наук. Призначається для науковців, аспірантів, студентів-фізиків старших курсів, викладачів. Надається доступ до архіву номерів з 1918 р.

Энциклопедия физики и техники

На сайті надається онлайн доступ до фізичної енциклопедії та новин з науки і техніки.

Ядерная физика в Интернете

Матеріали сайту призначені для студентів фізичних факультетів класичних університетів, які вивчають загальний курс фізики (лекційні матеріали з фізики ядра і частинок, матеріали загального курсу, матеріали до семінарських занять, матеріали для студентів і аспірантів, що спеціалізуються в галузі фізики ядра частинок). В стадії розробки і тестування знаходиться віртуальний ядерний практикум. Інформація на сайті постійно оновлюється.

 

Журнал "Ядерна фізика та енергетика".

Архів з 2006 р.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.