home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-01-27
15:27:41

Соціологічні дослідження

Бібліотека вищого навчального закладу (ВНЗ) – невід’ємний компонент його інформаційно-освітнього середовища. Головним завданням бібліотеки ВНЗ є сприяння підвищенню якості освіти шляхом надання широкого спектра інформаційних послуг, які ґрунтуються на інноваційних інформаційних технологіях. Перспективи впровадження інноваційних інформаційних послуг бібліотеки ВНЗ мають ґрунтуватися на інформаційних потребах користувачів, інформацію про які можна отримати завдяки соціологічним методам дослідження, зокрема, опитування читацької аудиторії.

НБ ЧНУ накопичила певний досвід проведення соціологічних досліджень. Необхідно відмітити, що у Положенні про Наукову бібліотеку Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, у розділі 3, пункт 3.1.3. зазначено, що бібліотека проводить соціологічні дослідження інтересів користувачів з метою їх оптимального задоволення.

Перші соціологічні дослідження започатковані в бібліотеці НБ ЧНУ 2006 р, наступні були проведені в 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012 та 2014-2015 рр. Соціологічні дослідження, які проводяться у НБ ЧНУ з певною періодичністю, дозволяють не лише визначити перспективи розвитку спектра інноваційних послуг бібліотеки, але й покращити якість уже існуючих. Дані дослідження проводилися методом анкетування, тобто за допомогою опитувальних листів – анкет. Тематика анкетування охоплювала питання якості обслуговування, книгозабезпечення, відносини в системі "бібліотекар – користувач" тощо.

Таким чином, соціологічні дослідження, які проводилися в бібліотеці ЧНУ з певною періодичністю, дозволили виявити основні напрямки впровадження інноваційних інформаційних технологій та з’ясувати лояльність користувачів щодо тих чи інших інновацій у роботі бібліотеки.

Результати соціологічних досліджень

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.