home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

Національне надбання – фонд цінних та рідкісних книг

Відділ рідкісних та цінних книг (ВРЦК) Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича засновано у вересні 1986 року.

Фонд рідкісних та цінних книг сформувався в основному протягом першого століття існування книгозбірні, коли книги, журнали, газети надходили у бібліотеку від приватних осіб і комісіонерів, у вигляді подарунків і пожертвувань державних установ та громадських діячів, духовних осіб, а також професорів та вихованців університету.

Фонд не існував окремо виділеним масивом, але найцінніші видання і в часи австрійського, і румунського, і радянського періодів роботи бібліотеки зберігалися окремо від загального фонду – в закритих шафах.

У 2002 році "Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань" та фонд "Буковінензія" Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 472-р від 19.09.2002 р.).

14 січня 2009 року Міністерством освіти і науки України видано свідоцтво № 17, серія МН – про внесення фонду рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонду "Буковінензія" НБ ЧНУ до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Основні завдання відділу по збереженню та функціонуванню наукового об’єкту: фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та фонд "Буковінензія":

 • організація і збереження фонду відділу відповідно до ДОСТу 7.50-90;
 • поповнення фонду відділу та створення електронних колекції відділу;
 • наукове вивчення фонду та формування окремих колекцій, які потребують відповідних умов зберігання;
 • здійснення бібліотечного, інформаційно-бібліографічного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів;
 • організація та ведення довідково-пошукового апарату відділу;
 • участь у науково-дослідницькій та методичній роботі бібліотеки;
 • розкриття фонду відділу для наукового та навчального використання.

Фонд відділу структурований за окремими колекціями, створеними за хронологічною, видавничою, шрифтовою чи форматною ознаками, критеріями рідкісності та цінності, видом друку тощо.

Фонд нараховує більше 70 тис. документів понад 15-ма мовами світу. Це рукописи, інкунабули – книжки "колискового" періоду книгодрукування (друга половина ХV ст.), палеотипи – книги першої половини ХVI століття, українські та зарубіжні видання до 1830 р., видання періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., сучасні видання.

Українські книги українською мовою складають приблизно 9 тис. примірників, іноземними мовами – 10 тис. примірників.

До складу фонду відділу входять іменні колекції книг і архівні матеріали відомих людей:

 • ученого і громадського діяча Костянтина Томащука (1840-1889), який був першим ректором Чернівецького університету (1875-1876);
 • доктора філософії, дослідника історії Буковини, професора Євгена Козака (1857-1933), ректора Чернівецького університету (1907-1908);
 • визначного українського мовознавця, філолога і культурного діяча, випускника Чернівецького університету, колишнього редактора газети "Буковина" Василя Сімовича (1880-1944);
 • літературознавця, професора Чернівецького університету Івана Андрійовича Співака (1921-1993);
 • буковинського громадського діяча, мовознавця, письменника і педагога Іларія Карбулицького (1881-1961);
 • почесного доктора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, буковинця за походженням, юриста Миколи Суховерського (1913-2008;) та його родини;
 • монаршої родини Габсбургів – із зібрання книг імператорського дому Габсбургів, тощо.

Особливе місце серед раритетів бібліотеки посідають видання голландської династії типографів та книговидавців кінця XVI – початку XVIII ст. Ельзевірів, венеціанських типографів XV-XVI ст. Альдів, знаменитого нідерландського друкаря і книгопродавця XVI ст. Крістофа Плантена, базельського типографа-видавця Йоганна Фробена (1460-1527 рр.), який видавав твори гуманістів Еразма Роттердамського, Томаса Мора, античних авторів та ін.

Вітчизняне книгодрукування XVII – початку ХIX ст. представлене виданнями Києво-Печерської лаври, Почаївської друкарні, книгами надрукованими відомим українським майстром-типографом, палітурником та письменником Михайлом Сльозкою та іншими.

Серед них: "Меч духовний" Лазаря Барановича (1666), "Бесіди на діяння святих апостолів" (1624) Іоанна Золотоустого та "Толкованіє на Апокаліпсис" (1625) Андрія Кесарійського, "Апостол" (1654), "Правило к божественному причащению" (1760), "Акафісти, каноны і прочая душеполезная моленія" (1731), "Православное ученіе" митрополита Платона (Левшина) (1765), "Грамматика польская" Максима Симигиновського (1791).

Перша книга народною мовою на західноукраїнських землях – альманах "Русалка Дністровая" (Будим, 1837) – серед рідкісних українських книг XIX ст.

До об’єктів української культурної спадщини відносяться понад сто львівських видань іноземними мовами (більшість – латинь та німецька), надрукованих відомими типографами до 1830 року, а також книги, які видані, переважно латиною, у Харкові в 1808-1819 рр., чернівецькі видання 1810-1836 рр. німецькою мовою і латиною та інші.

Гордістю бібліотеки також є книги Гарвардської бібліотеки давнього українського письменства, що являються частиною Гарвардського проекту відзначення Тисячоліття християнства Русі-України.

Згідно з профілем комплектування, фонд відділу складається з прижиттєвих видань творів класиків української, російської та зарубіжної літератури, діячів історії, науки, мистецтва, кращих творів друку з точки зору поліграфічного виконання. Неодмінною складовою є фонд довідкових та історико-книгознавчих і історико-культурологічних видань.

З 2002 року НБ ЧНУ працює над створенням електронних колекцій. Однією із важливих складових процесу є оцифровування фонду відділу рідкісних та цінних книг. Це дає можливість не тільки зберегти деякі цінні видання, і особливо українські північно-буковинські часописи, які є важливим джерелом для дослідження суспільно-політичного життя краю, але й забезпечити широкий доступ користувачів до ресурсів відділу.

Відділ проводить науково-дослідницьку та активну виставкову і екскурсійну роботу. Статті про колекції фонду відділу публікуються в періодичних та наукових виданнях. Оформляються великі експозиції наукового та презентаційного характеру. Експонуються видання подаровані університетській бібліотеці авторами або власниками книг, видання з екслібрисами, з автографами відомих діячів, унікальні періодичні видання, календарі, гравюри, старовинні фотографії, листівки з фондів ВРЦК тощо.

Наш обов’язок – зберегти національне надбання і зробити доступним документальний спадок минулого сучасним та майбутнім поколінням.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.