home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

“Towards Trust in Quality Assurance Systems” – “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти”

Towards Trust in Quality Assurance Systems

На сучасному етапі Україна обрала одним із головних пріоритетів реформування національної системи вищої освіти відповідно до Європейських стандартів. Болонський процес забезпечує основоположні принципи  загальної структури, але, як відомо, цього не достатньо для подолання різноманітних бар’єрів, зокрема культурних, мовних, соціальних і політичних відмінностей, які виявляються в різних традиціях, цілях та концепціях систем вищої освіти країн, що приєдналися до Болонського процесу.

Одна з передумов участі вищої освіти в єдиному Європейському просторі є прагнення широкого визнання і довіри до національної системи забезпечення якості. Тому система цінностей української вищої школи, що сформувала базу для усіх освітніх процесів і особливо для системи забезпечення якості освітніх послуг, потребує вдосконалення.

TEMPUS

З 15 жовтня 2011 року стартував проект “Towards Trust in Quality Assurance Systems” – “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти” в рамках національного пріоритету: “Забезпечення якості освіти”, підтриманий програмою зовнішньої допомоги Європейського Союзу – TEMPUS. (Заявка на проект TEMPUS SM (Структурні заходи))

Україну в проекті представляють: Харківський національний університет радіоелектроніки, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Український Католицький університет, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська асоціація студентського самоврядування. Партнерами українських вузів є організації з Франції, Бельгії, Словаччини. Університет Ювяскюля, Фінляндія, виконує роботу координатора проекту і здійснює фінансовий та стратегічний менеджмент проекту.

Проект гарантує об’єднання всіх учасників консорціуму з метою розробки нової стратегії забезпечення якості вищої освіти та підходів до прозорої та неупередженої оцінки якості освіти, в основу яких покладено Європейські практики, які базуються на «трикутнику»: освіта – дослідження – інновації, згідно з Лісабонською стратегією.

Результати та відповідні заходи проекту:

 1. Уніфікована структура української системи забезпечення якості освіти та науки.
 2. Національний Портал, створений на базі розподіленої, формалізованої структури, для підтримки процедур системи забезпечення якості.
 3. Розробка, затвердження і прийняття нових практик з забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерств і урядових структур.
 4. Розповсюдження результатів проекту.
 5. Забезпечення стійкості проекту у майбутньому.
 6. Контроль якості.
 7. Менеджмент проекту.

Основні завдання які стоять безпосередньо перед Чернівецьким національним університетом в даному проекті це:

 • покриття дослідницького напряму «трикутника знань» завдяки забезпеченню доступу бібліотек до відкритих світових індексованих баз даних посередництвом Веб-сервісів;
 • участь у пілотному тестуванні розробленого національного Веб-порталу та розповсюдженні результатів;
 • проведення заходів з підготовки кадрів ВНЗ, ключових організацій з забезпечення якості ВО, офіційних експертів з питань політики ВО;
 • підготовка методичних посібників на розроблену систему;
 • проведенні заходів з розповсюдження результатів, стійкості проекту і контролю якості.

Представниками ЧНУ в проекті виступають: Науково-методичний центр моніторингу та забезпечення якості підготовки фахівців і Наукова бібліотека. Звичайно, що без забезпечення якісними інформаційними ресурсами студентів, викладачів, науковців, не може йти мова про якість освіти та науки. Саме в напрямку вивчення потреб користувачів, вивчення ринку сучасних інформаційних ресурсів бібліотека університету і проводитиме свою діяльність в даному проекті. Маємо сподівання, що реалізація даного проекту дозволить розробити стратегію забезпечення все більш зростаючих інформаційних потреб наших користувачів та надати доступ до сучасної науково-освітньої інформації світового рівня.

Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2014. – 572 с.

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посіб. / За ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2014. – 168 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.