home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-02-25
16:48:06

Профілі науковців Чернівецького університету

 

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Копильчук Г.П. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID    
Марченко М. М. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID    
Волощук О.М. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID ResearchGate  
Шмараков І. О. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID    
Кеца О.В. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID    
Николайчук  І.М. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID    
Худа Л. В. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID ResearchGate  
Худий О. І. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID ResearchGate Academia.edu
Чебан Л. М. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID ResearchGate  
Борщовецька В. Л. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID    

Кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Дмитрук Ю.М. Google Scholar   ResearcherID ORCID ResearchGate Academia.edu
Черлінка В.Р. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID ResearchGate  
Нікорич В.А. Google Scholar SCOPUS ResearcherID ORCID ResearchGate Academia.edu
Романюк В.В. Google Scholar   ResearcherID ORCID    
Цвик Т.І. Google Scholar   ResearcherID ORCID    

Кафедра екології та біомоніторингу

Кафедра землевпорядкування та кадастру

Кафедра молекулярної генетики та біотехнології

Кафедра хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства

 

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Кафедра комп'ютерних наук

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Кафедра загальної фізики

Кафедра кореляційної оптики

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Кафедра електроніки і енергетики

Кафедра оптоелектроніки

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Кафедра теоретичної фізики

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Кафедра фізики твердого тіла

 

Географічний факультет

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

 

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Кафедра економіко-математичного моделювання

Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування

Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Кафедра фінансів і кредиту

 

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської мови

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства

Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів

Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

Кафедра романської філології та перекладу

 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства

Кафедра історії нового та новітнього часу

Кафедра історії України

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Кафедра політології та державного управління

Кафедра сучасних іноземних мов та перекладу

 

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва та графіки

Кафедра будівництва

Кафедра архітектури

 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедра загальної і соціальної педагогіки

Кафедра музики

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти

Кафедра практичної психології

Кафедра психології

Кафедра соціальної роботи та соціального управління

 

Факультет математики та інформатики

Кафедра алгебри та інформатики

Кафедра диференціальних рівнянь

Кафедра математичного аналізу

Кафедра математичного моделювання

Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій

 

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

Кафедра безпеки життєдіяльності

Кафедра військової підготовки

Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної культури та основ здоров’я

Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Кафедра фізичного виховання для гуманітарних факультетів

 

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Кафедра економіки та безпеки підприємства

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра обліку і оподаткування

 

Філологічний факультет

Кафедра журналістики

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

Кафедра історії та культури української мови

Кафедра румунської та класичної філології

Кафедра слов'янської філології та порівняльного літературознавства

Кафедра сучасної української мови

Кафедра української літератури

 

Філософсько-теологічний факультет

Кафедра культурології, релігієзнавства та теології

Кафедра соціології

Кафедра філософії

 

Юридичний факультет

Кафедра публічного права

Кафедра кримінального права і криміналістики

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства

Кафедра правосуддя

Кафедра філософії та теорії права

Кафедра приватного права

Кафедра юридичної психології

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.