home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

Новини

04-08-2021
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! (В. Лизанчук) 

Цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення"

Цього року Україна відзначає найбільше державне свято – 30-ту річницю Дня Незалежності. 24 серпня у 1991 році Верховною Радою Української РСР абсолютною більшістю голосів було ухвалено Акт проголошення незалежності України, який спирався на Декларацію про суверенітет, а результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року стали найпереконливішим підтвердженням волі народу.

Як показав продемонстрований цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення", та запропонована заключна виставка – "Завжди пам'ятай: Ти – Українець!" (В. Лизанчук), для українців – свобода і гідність завжди були основоположними цінностями, що спонукали століттями волелюбний  наш народ до боротьби за незалежність, мати власну суверенну державу і самостійно визначати свою долю.

Сьогодні незалежність України – запорука вільного розвитку держав і народів Європи і головна перешкода для російського імперіалізму, який намагається політично, економічно та духовно поглинути Україну. Нині в умовах агресії з боку Росії, ми продовжуємо боротьбу за власну свободу та незалежність. Український народ зобов'язаний об'єднати зусилля для подальшої розбудови держави, розвитку громадянського суспільства та консолідації нації, відстоювання територіальної цілісності своєї держави.

 

Завжди пам'ятай: Ти – Українець! (В. Лизанчук)

 

Список літератури до виставки

 

Завжди пам'ятай: Ти – Українець!

Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення. У 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. депутатів України ; [редкол. : О. Л. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. – 751 с.

Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття, док., свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2010. – 865 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! 25 років. Заповіти незалежності України / О. В. Савченко, Л. Г. Лук'яненко, І. Ф. Драч [та ін.]. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 183 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Лизанчук В. В. Завжди пам'ятай : Ти – Українець! / Василь Лизанчук ; [вступ. ст. Р. Федорів ; авт. передм. М. Романюк] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. – (2-ге доповн. вид.). – Львів : [Мальва], 2001. – 679 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Літопис нескореної України : док., матеріали, спогади. Кн. 2 / Наук.-дослід. центр історії нац.-визвол. змагань України ; [відп. ред. та авт. передм. Ярослав Лялька]. – Львів : Галиц. вид. спілка, 1997. – 663 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Мизак Н. С. За тебе, свята Україно . Вип. 3. Заліщицький повіт у визвольній боротьбі ОУН, УПА / Н. С. Мизак. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 417 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Кульчицький С. В. Українська революція 2004 р.: научное издание / С. В. Кульчицький ; НАН України. Ін-т історії України. – К. : Генеза, 2005. – 366 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Бурса Г. П. Буковинські спогади : вірші. Ч. 2. Помаранчева революція / Галина Бурса. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 195 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Микулинський І. М. Революція Гідності – Майдан / Іван Микулинський. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 798 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Носа М. Високий храм незалежності : [публіцистика. Есе] / Михайло Носа ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в ХХ ст., Карпат. ун-т ім. Августина Волошина. – [Вид. 2-ге, доопрац. та допов.]. – Ужгород : [б. в.], 2017. – 94 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Матвіюк К. І. І ми цей шлях пройшли : Національне відродження : спогади, свідчення, оцінка подій і моя участь у цьому русі / Кузьма Матвіюк. – Харків : Права людини, 2010. – 498 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Формула демократії : "Народ – Конституція – влада" : 20-річчю Конституції України присвячується / [О. О. Мороз, О. І. Ющик, О. Скрипнюк та ін. ; упоряд. : О. Мороз, О. І. Ющик]. – Київ : Парламент. вид-во, 2016. – 306 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Добржанський О. В. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Олександр Добржанський ; Чернівец. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 574 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Добржанський О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.): док. і матеріали / Олександр Добржанський, Володимир Старик. – Чернівці : Чернів. обл. друк., 2009. – 510 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Добржанський О. В. Бажаємо до України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1167 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Брицький П. П. Буковинці у боротьбі за українську державність (1917-1922 рр.) / Петро Брицький, Олександр Добржанський, Євгенія Юрійчук. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 483 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Галамай С. У боротьбі за Українську Державу : Спогади / С. Галамай. – Л. : Мс, 2003. – 464 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Буковинське віче 3 листопада 1918 р. (Статті, документи, матеріали) /уклад. О. В. Добржанський, Г. М. Скорейко, І. Т. Яворська, К. В. Валявська, Ю, С. Левіна. – Чернівці : Місто, 2018. – 400 с.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Осип Безпалко / упоряд. : Н. М. Загородна, М. С. Семенюк ; наук. ред., автор вступ. ст. В. М. Ботушанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 117 c.
Завжди пам'ятай: Ти – Українець! Гайдуцький П. І. Біль за Україну / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС – Центр, 2019. – 654 с.
  Назад
Архів
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.