home ua de
Інформація для першокурсника
Академічна доброчесність
Unplag


Енциклопедія Сучасної України
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2022-09-27
19:32:05

Відділ зберігання фондів

Відділ зберігання фондів

Завідувач відділу:
Гоменюк Ніна Миколаївна

Адреса:
58002, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23
тел.: 0 (372) 58-47-70

Відділ працює:
понеділок-п’ятниця – з 8:30 до 17:15
перерва на обід – з 13:00 до 13:45
субота, неділя – вихідні дні

Основна частина фонду Наукової бібліотеки ЧНУ знаходиться у відділі зберігання фондів, який розміщений на 8-ми поверхах приміщення вежового типу.

У фондах відділу налічується близько 1 млн. 600 тис. прим. видань. За хронологією фонд охоплює літературу від початку ХІХ ст. до наших днів. Це багате та унікальне зібрання вітчизняної і зарубіжної універсальної за змістом літератури.

Історія книжкових фондів – це історія створення бібліотеки, яка розпочалась за два десятки років до заснування Чернівецького університету. Вона виникла на основі книжкових і грошових пожертвувань, зібраних буковинською знаттю та інтелігенцією в часи перебування краю в складі Австро-Угорської імперії. Станом на 1 січня 1853 року в бібліотеці було 543 томи та 20 підшивок періодичних видань. Зважаючи на історичні умови, в бібліотеці майже не було книг українською мовою, за винятком 30 примірників, які подарував професор Львівського університету, письменник Яків Головацький. У березні 1894 року книгосховище мало три приміщення. У 1918 році бібліотека налічувала вже 200 тис. томів.

Відділ зберігання фондів

В роки румунської окупації Румунія посилено комплектує бібліотеку румунською літературою. Бібліотека отримувала безкоштовно по одному примірнику друкованої продукції всіх видавництв Румунії. Наприкінці 1930-х років приміщення книгозбірні стало тісним та незручним для користування.

У 1935 році було прийняте рішення про спорудження бібліотеки і книгосховища для зберігання 1 млн. прим.

З приходом радянської влади в 1940 році бібліотека почала поповнюватися вітчизняною літературою російською та українською мовами.

У 1941 році в бібліотеці налічувалось біля 647 721 тому.

В радянських фондах бібліотеки були великі прогалини – не було видань за 1942-1944 роки, майже не було за 1917-1940 роки. Постало завдання посиленого комплектування радянських фондів і перетворення останніх в основні фонди бібліотеки.

З середини 1946 року фонди почали поповнюватися обов’язковим примірником.

Наприкінці 1956 року книгосховище розмістилося у новому приміщенні бібліотеки.

Всі ці історичні події відбилися і на формуванні книжкових фондів. У різні часи державної приналежності буковинського краю перед бібліотекою стояли неоднакові за ідеологічним спрямуванням завдання, та книгосховище послідовно виконувало свою головну функцію – зберігати документи і забезпечувати доступ до них нинішньому і майбутньому поколінню. Не просто зберігати, а зберігати використовуючи.

У січні 2001 року на базі відділу збереження фондів створені відділ зберігання вітчизняних видань та відділ зберігання зарубіжних видань. У січні 2010 року ці відділи реорганізовано у відділ зберігання фондів. У 2013 році створено два сектора: гігієни та реставрації, палітурних, художніх та інших робіт, у 2017 році сектори ліквідовано.

Фонд відділу зберігання фондів складається з фонду вітчизняних видань та фонду зарубіжних видань.

Фонд вітчизняних видань

Фонд вітчизняних видань налічує близько 1 млн. примірників. Тут зібрані документи з усіх галузей знань. Весь фонд, за винятком невеликої його частини, розташований за форматно-інвентарною розстановкою.

У фонді представлена законодавча література Російської імперії, яка охоплює з деякими прогалинами період від 1649 по 1916 роки:

 • "Полное собрание законов Российской империи", охоплює період від 1649 по 1887 роки;
 • "Свод законов Российской империи" від 1832 по 1916 роки;
 • "Собрание узаконений и распоряжений правительства" від 1870 по 1915 роки;
 • матеріали про російсько-турецьку війну 1877-1878 рр. та російсько-японську війну 1904-1905 рр.

Багатотомні видання:

 • "Памятники древней письменности и искусства";
 • "Труды Киевской Духовной академии";
 • "Жизнеописание русских военных деятелей";
 • "Щукинские сборники";
 • "Русская история от древнейших времен";
 • "Записки императорского русского географического общества".

Крім книг у фонді наявні періодичні видання, фонд яких становить понад 130 тис. журналів та газет. Він охоплює період від початку ХІХ ст. до наших днів. Заслуговують на увагу такі видання, як:

 • "Санкт-Петербургские ведомости";
 • "Санкт-Петербургские сенатские ведомости";
 • "Северная пчела";
 • "Правительственный вестник";
 • "Право";
 • "Славянские ведомости".

Попитом у читачів користуються:

 • автореферати дисертацій;
 • дисертації;
 • праці вузів;
 • підручники.

Фонд зарубіжних видань

До послуг читачів надається більше 600 тис. прим. зарубіжних видань. Це книги, періодичні видання (на папері, відео-, мікро- та електронних носіях), СD-RОМи карт, альбомів, нот, виданих за кордоном.

Фонд зарубіжних видань складається з двох частин:

 • література мовами народів світу, видана, починаючи з 1940 року і до наших днів;
 • книжкові і періодичні видання, зібрані в часи перебування краю в складі Австро-Угорської імперії та Румунського королівства.

Переважна більшість зарубіжних видань розставлена за систематично-форматно-кріпосною системою, яка була прийнята за основу ще в австро-румунський період, згідно з якою всі старі видання розподілені на 97 відділів за галузями знань.

Фонд, зібраний в ті часи, вражає кількістю видань та їх змістом:

 • правова література розміщена в 19-ти відділах сховища і налічує близько 70 тис. прим.;
 • література з філології займає 17 відділів і представлена розмаїттям мов, діалектів і говірок народів світу, зібраннями творів класиків світової літератури тощо;
 • теологічних відділів 7: відділ загальної теології, тлумачної теології, Отців і духовних письменників історії церкви тощо.

У радянський період фонд зарубіжних видань поповнився більш ніж 500 назвами зарубіжних періодичних видань, з них – близько 10 тис. прим. на мікроносіях.

Крім того, у фонді зберігаються видання майже всіма мовами народів колишнього СРСР та російські і українські старі журнали в кількості 23 тис. прим.

Основні напрями діяльності відділу:

 • своєчасне отримання з відділу наукової обробки документів і організації каталогів нових надходжень та передача їх у підрозділи бібліотеки;
 • якісне і своєчасне виконання замовлень;
 • розстановка нової літератури та тієї, що повернута читачами;
 • формування, збереження, впорядкування фонду;
 • вилучення списаної літератури;
 • ведення картотеки індикаторних талонів на фонди всіх підрозділів бібліотеки;
 • підтримка санітарно-гігієнічного стану;
 • участь відділу в планових перевірках фондів бібліотеки.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.