home ua de
Інформація для першокурсника
Академічна доброчесність
Unplag


Енциклопедія Сучасної України
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2022-09-27
19:32:05

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційно-бібліографічний відділ

Завідувач відділу:
Махмутова Марія Іванівна

Адреса:
58002, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23,
тел.: 0 (372) 58-47-62

Електронна пошта:
bibliogr@chnu.edu.ua

Відділ працює:
понеділок-п’ятниця - 9.00-19.00
субота - 10.00-17.45
неділя - вихідний день

Інформаційно-бібліографічний відділ наукової бібліотеки ЧНУ формує фонд відділу, забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, організовує та веде довідково-бібліографічний апарат, укладає науково-бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури тощо.

З 2005 року відділ бере участь в міжрегіональному проекті "Центрально-Український Кооперативний Каталог". Це добровільне об’єднання 15-ти бібліотек України з метою розподіленого розпису періодичних видань, що передплачують бібліотеки України, і наступного відображення бібліографічних записів в електронних каталогах бібліотек-учасниць.

Згідно з угодою про спільний проект "Краєзнавча картотека" між Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Михайла Івасюка та науковою бібліотекою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ведеться обмін аналітичними описами статей краєзнавчого характеру. Також ведеться опис періодичних видань Румунії та Молдови.

З 2014 року запроваджено новий вид інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів – "Віртуальна довідка".

Основні напрями роботи та функції відділу:

 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів: виконання бібліографічних довідок, організація архіву виконаних письмових довідок, консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату;
 • здійснення інформаційного обслуговування підрозділів університету за системою вибіркового розповсюдження інформації;
 • організація у відділі виставок та оглядів довідкових і бібліографічних видань;
 • організація довідково-бібліографічного апарату: ведення головної довідкової картотеки та тематичних картотек;
 • вивчення інформаційних потреб користувачів;
 • науково-бібліографічна робота: складання науково-допоміжних покажчиків, бібліографічних списків літератури;
 • надання методичної допомоги іншим відділам щодо організації довідково-інформаційної роботи;
 • надання консультацій щодо складання списків літератури та бібліографічних посилань.

Фонд відділу

Загальний обсяг фонду – понад 30 тисяч примірників видань:

 • загальні та спеціальні енциклопедії, словники;
 • видання державної бібліографії України;
 • національна бібліографія окремих зарубіжних країн;
 • довідкові та інформаційні видання з різних галузей знань у т. ч. про Буковину та окремі міста і місцевості;
 • фахова література з бібліотечної справи та бібліографії.

У відкритому доступі знаходяться реферативні журнали, літописи видань, бібліографічні покажчики та довідкова література.

Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечує ведення електронного каталогу та традиційних карткових картотек.

Головна довідкова картотека нараховує близько 1 500 000 карток, краєзнавча картотека – понад 150 000 карток. Також ведуться тематичні картотеки:

 • праці викладачів ЧНУ;
 • видатні діячі Буковини;
 • статті викладачів університету в місцевій пресі;
 • письменники Буковини;
 • поетична Буковина;
 • поняття і терміни в економіці;
 • архів виконаних письмових довідок;
 • архів статей газети "Буковина" (1885-1909 рр.);
 • вибіркова картотека іноземної літератури по Чернівецькій області.

Електронний каталог:

 • БД "Систематична картотека статей";
 • БД "Краєзнавча картотека";
 • БД "Конференції і вісники".

Структура відділу:

 • сектор наукової бібліографії.

Сектор наукової бібліографії співпрацюючи з іншими відділами бібліотеки, активно займається укладанням бібліографічних покажчиків та списків літератури, деякі з них виставлені на сайті наукової бібліотеки.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Бібліографічний доробок наукової бібліотеки ЧНУ

 1. Ганс Гросс: праці вченого та література про нього з фондів наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: до 100-річчя з дня смерті : бібліогр. покажч. / уклад. : С. І. Нежурбіда, М. П. Дячук, Р. В. Сабадаш, Н. М. Загородна ; наук. ред. С. І. Нежурбіда, Є. Д. Скулиш ; авт. вступ. ст. : С. І. Нежурбіда, К. Пробст. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 222 с. – (Серія "Вчені Чернівецького університету").
 2. Анатолій Добрянський : бібліогр. покажч. / уклад. : Т. Д. Мурашевич, Н. М. Загородна ; наук. ред. та авт. вступ. ст. Б. І. Мельничук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. – 108 с. – (Серія "Вчені Чернівецького університету"). http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/943
 3. Андрій Володимирович Домбровський : [бібліогр. словн.] / упоряд. М. Я. Рабінович ; Чернів. держ. ун-т, наукова бібліотека. – Чернівці, 1968. – 22 с. – (Серія "Вчені Чернівецького університету").
 4. Життя, віддане театру  [Електронний ресурс ]: до 80-ї річниці від дня народження режисера Чернів. академ. обласного укр. муз.-драм. театру ім. О. Кобилянської А. Г. Литвинчука : матеріали до бібліографії / уклад. М. І. Махмутова ; ред. В. І. Ткач. – Чернівці, 2015. – 15 с. – Режим доступу:  http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1025
 5. Фрідріх Кляйнвехтер : бібліогр. покажч. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, наук. б-ка, екон. ф-т ;  уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – 120 с. – (Серія "Вчені Чернівецького університету"). http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/944
 6. Ольга Кобилянська: до 150-ї річниці з дня народження : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. І. Горюнова, В. І. Ткач, Н. І. Ткач, Н. М. Загородна ; за участю М. П. Дячук ; наук. ред. Я. Б. Мельничук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 440 с. – (Серія "Буковина").
 7. Степан Степанович Костишин  [Електронний ресурс ]: до 80-ї річниці від дня народження : матеріали до бібліографії  / уклад. : М. І. Махмутова, В. І. Ткач, К. Г. Червінська ; ред. Н. М. Загородна. – Чернівці, 2012. – 31 с. – Режим доступу:  http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/577
 8. Василь Максимович Лесин : [бібліогр. покажч.] / упоряд. З. А. Івашкевич ; Чернів. держ. ун-т, наукова бібліотека. – Чернівці, 1969. – 30 с.
 9. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: до 160-ї річниці від дня заснування : путівник / уклад. : Н. М. Загородна, О. І. Шилюк. – Чернівці, 2012. – 46 с.
 10. Аркадій Володимирович Памфілов : [бібліогр. словник] / упоряд. Г. К. Анісімова ; Чернів. держ. ун-т, наукова бібліотека. – Чернівці, 1969. – 43 с. – (Серія "Вчені Чернівецького університету").
 11. Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2003 р. : бібліогр. покажч. / укл.: О. О. Гаврилюк, Н. Д. Бусигіна, Н. М. Загородна, Т. А. Кисельова ; обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка, наук. б-ка Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 132 с.
 12. Пам'ятаймо! Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2004 р. : бібліогр. покажч. / укл. : О. О. Гаврилюк, О. А. Білоконь, Н. Д. Бусигіна, Н. М. Загородна, Т. А. Кисельова ; Обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка, наук. б-ка Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 168 с.
 13. Григорій Тимофійович Пілюгін : [бібліогр. покажч.] / упоряд. М. Я. Рабінович ; Чернів. держ. ун-т, наукова бібліотека. – Чернівці, 1969. – 30 с.
 14. Іван Синюк – буковинський письменник і педагог (До 140-річчя з дня народження Івана Синюка) [Електронний ресурс ] : бібліогр. покажч. / укл. Н. М. Загородна, ред. Т. Д. Мурашевич. – Чернівці, 2006. – 15 с. – Режим доступу:  http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/321
 15. Храм краси і науки: до 135-ї річниці від дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : каталог книжкової виставки / уклад. : Т. Д. Мурашевич, Н. М. Загородна, Т. І. Антонова ; наук. ред. М. Б. Зушман, авт. вступ. ст. Н. М. Загородна, Т. Д. Мурашевич. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 120 с.  http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/566
 16. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україні: до 140-річчя від дня заснування : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна, Н. І. Горюнова, Н. І. Ткач, В. І. Ряба ; наук. ред. і автор вступ. ст. Т. В. Марусик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 512 с.
 17. Чернівці – чарівне і неповторне місто буковинського краю : [Електронний ресурс ]: до 604-річниці з дня заснування : бібліогр. покажч. / упоряд. : А. О. Боканча, Н. І. Горюнова, М. І. Махмутова, В. І. Ткач; ред. Н. М. Загородна. – Чернівці, 2012. – 28 c. – Режим доступу:  http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/810
 18. Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель: (з матеріалів газети "Буковина") : бібліогр. покажч. / уклад. : Т. Д. Мурашевич, Ю. І. Калуш; наук. ред. М. Б. Зушман, ред. Н. М. Загородна. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 104 с. – (Серія "Буковина"). http://arr.chnu.edu.ua/handle/123456789/889
 19. Йозеф Алоїз Шумпетер: праці вченого та л-ра про нього з фондів наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, наук. б-ка, екон. ф-т ; [уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук, наук. ред. та авт. вступ. ст. : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук]. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 133 с. http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/317
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.