home ua de


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58008, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2017-11-21
18:16:51

Відділ читальних залів

Відділ читальних залів

Завідувач відділу:
Грималюк Наталія Володимирівна

Адреса:
58008, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23,
тел.: 0 (372) 58-47-68

Читальні зали працюють:
понеділок-п’ятниця - 9.00-20.00
субота - 10.00-17.45
неділя - вихідний день

Австрійська бібліотека працює:
понеділок-п’ятниця - 9.00-18.00
субота, неділя - вихідні дні
тел.: 0 (372) 58-47-59

Головні функції відділу:

 • здійснює обслуговування читачів навчальною, науковою і художньою літературою та періодичними виданнями;
 • забезпечує оперативне виконання читацьких замовлень з фонду бібліотеки та з підсобних фондів читальних залів;
 • вивчає та аналізує відмовлення на літературу та періодичні видання і вживає заходи щодо їх ліквідації;
 • бере участь у проведенні заходів культурно-просвітницької роботи.

Головні завдання відділу:

 • бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів;
 • формування підсобних фондів відділу;
 • ведення довідково-бібліографічного апарату відділу.

Структура відділу:

 • читальний зал наукової літератури;
 • читальний зал навчальної літератури;
 • читальний зал періодичних видань;
 • Австрійська бібліотека.

Читальний зал наукової літератури

Обслуговує викладачів, наукових працівників, аспірантів, здобувачів та студентів Чернівецького університету, а також науковців з інших вузів України та зарубіжжя. У читальному залі наукової літератури можна замовити дисертації, дипломні роботи студентів університету та іншу літературу з відділу зберігання фондів. Читачі також можуть ознайомитись з текстами дисертацій, поданих до захисту перед спеціалізованими вченими радами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Створений електронний каталог на підсобний фонд наукової літератури за інтегрованою бібліотечно-інформаційною системою "Iрбіс".

З 2007 року в читальному залі діє Інформаційний центр Європейського Союзу.

Читальний зал навчальної літератури

Підсобний фонд читального залу навчальної літератури містить навчальну літературу з різних галузей знань: філософії, психології, логіки, релігії, соціології, політології, історії України та зарубіжних країн, фольклору, мовознавства, геодезії, фізики, хімії, біології, медицини, техніки, ґрунтознавства; довідково-інформаційні видання: енциклопедії, словники, галузеві довідники. Літературу з підсобного фонду можна отримати без попереднього замовлення всім категоріям користувачів бібліотеки. Якщо необхідні видання відсутні в підсобному фонді, студентам можна отримати літературу за замовленням з відділу зберігання фондів. Література, отримана з книгосховища, зберігається у читальному залі 14 днів. При необхідності читач може продовжити термін користування замовленою літературою.

Підсобний фонд навчальної літератури занесений в електронний каталог.

Читальний зал періодичних видань

Створений як самостійний підрозділ у червні 1990 р.

Фонд періодичних видань ділиться на вітчизняні та іноземні видання. У читальному залі розміщені журнали з 1985 р., а окремі видання – з 1940 р.

При відсутності видань у підсобному фонді можна отримати видання з відділу зберігання фондів за попереднім замовленням. Література, отримана з книгосховища, зберігається у читальному залі 14 днів. При необхідності читач може продовжити термін користування замовленою літературою. У разі необхідності читачі можуть отримати у бібліотекаря дозвіл на копіювання.

Щорічно фонд поповнюється близько 3 000 прим. нових журналів і газет.

Австрійська бібліотека

Створена в 1992 році при центрі буковинознавства за ініціативою та за сприяння Федерального Міністерства закордонних справ Австрії та Інституту Східної та Південно-східної Європи у Відні.

9 лютого 2005 року Австрійську бібліотеку підпорядковано відділу читальних залів НБ ЧНУ.

Фонд бібліотеки знаходиться у відкритому доступі для читачів та нараховує біля 10 тис. примірників переважно німецькою мовою з наступної тематики: історія, економіка, юридичні науки, філософія, релігія, літературознавство, довідкова література, аудіо- та відеоматеріали.

На фонд Австрійської бібліотеки створений електронний каталог. Картковий каталог знаходиться в залі каталогів.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2017 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.