home ua de
Інформація для першокурсника
Академічна доброчесність
Unplag


Енциклопедія Сучасної України
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2023-05-18
21:18:08

Правила користування, інструкції

 

Правила користування Науковою бібліотекою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(витяг)

2.4. Вхід до НБ ЧНУ та її структурних підрозділів дозволяється тільки з пред’явленням квитка користувача. Постійні читацькі квитки отримують: студенти й аспіранти з відривом і без відриву від виробництва – на період навчання; професорсько-викладацький склад, наукові працівники і співробітники – на час роботи у вузі; сторонні для університету особи – тимчасові читацькі квитки

2.5. Запис у бібліотеку здійснюється на основі паспортних даних

2.6. Усі ті, хто стає користувачами НБ ЧНУ, зобов’язані уважно ознайомитись із "Правилами користування Науковою бібліотекою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича", підтвердити зобов’язання неухильно їх виконувати: користувачі на постійній основі – своїм підписом у квитку та формулярі користувача, інші – у квитку користувача та журналі запису. Передавати читацький квиток іншим особам не дозволяється. Втрата квитка користувача не знімає відповідальності за літературу, що під нього одержана. У разі втрати читацького квитка користувач отримує дублікат після розгляду його заяви про втрату.

3.1. Для замовлення документів з бібліотечних фондів користувач має пред’явити читацький квиток і, залежно від підрозділу обслуговування, усний запит або заповнений листок замовлення.

3.2. При одержані книг, інших творів друку та документів в абонементах, читальних залах та інших підрозділах обслуговування користувач має уважно перевірити їхню кількість, наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на бібліотечних документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти у документах несе користувач. Усі користувачі, незалежно від категорій, зобов’язані берегти бібліотечні документи, що одержані для користування з фондів бібліотеки, повертати їх у зазначені терміни, не виносити з приміщень підрозділів обслуговування та бібліотеки, якщо вони не зареєстровані в облікових документах, не робити ніяких поміток, підкреслень, не порушувати розстановку відкритих частин фонду, не виймати карток з ящиків каталогів і картотек тощо.

3.3. Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення літньої заліково-екзаменаційної сесії повернути всі взяті у бібліотеці документи і до початку та протягом першого місяця нового навчального року перереєструвати свої читацькі квитки.

3.5. Користувачі та працівники бібліотеки, що нанесли шкоду бібліотечному фонду та майну, несуть матеріальну, адміністративну, кримінальну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за пошкоджену літературу несе читач, який користувався нею останній. Користувачі, які втратили або пошкодили документи з фонду бібліотеки, повинні замінити їх аналогічними або документами, що визначені бібліотекою рівноцінними (рівноцінність документів бібліотека визначає, консультуючись з фахівцями відповідних кафедр). Заміна рівноцінними не поширюється на рідкісні і цінні видання, твори в одному примірнику у фондах бібліотеки, а також на ті, що користуються підвищеним попитом. Заміна цих творів можлива лише такими ж або їх ксерокопіями.

3.6. У випадку, коли користувач не може замінити втрачені або пошкоджені бібліотечні документи такими ж або рівноцінними, він відшкодовує їх 10-кратну вартість відповідно до чинного законодавства. Розмір відшкодування визначається бібліотекою у залежності від цінності документу. При втраті особливо цінних для бібліотечного фонду видань встановлюється 100-кратна вартість для книг, виданих до 1992 року, та 30-кратна вартість – для книг, виданих пізніше. В разі відмови користувачів відшкодовувати заподіяну бібліотечному фонду шкоду в тій чи іншій формі відповідні суми стягуються з них у примусовій формі через судові органи.

3.9. Користувачі зобов’язані верхній одяг, сумки, інші непотрібні речі для роботи у бібліотеці, перш ніж зайти у потрібні їм для занять приміщення, здавати в гардероб, а також дотримуватись тиші, не смітити. Палити в приміщеннях, коридорах та інших місцях бібліотеки забороняється.

3.10. Користувачі, які порушують правила користування НБ ЧНУ, позбавляються права відвідувати наукову бібліотеку взагалі або на термін, що визначається дирекцією бібліотеки. Матеріали про порушення передаються бібліотекою в ректорат та деканати, а про злісні порушення – можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.