home ua de
Інформація для першокурсника
Академічна доброчесність
Unplag


Енциклопедія Сучасної України
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2022-06-28
10:49:07

Відкритий доступ

(додаткова інформація на Вікіпедії)

Інституційний репозитарій ЧНУ (тестова версія)

Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні онлайнові примірники рецензованих журнальних статей, виступів на конференціях, технічних звітів, тез і дисертацій, дослідницьких матеріалів. У більшості випадків для користування ними не існує ліцензійних застережень для читачів. Отже, їх можна вільно використовувати для досліджень, навчання та інших цілей.

Існують різні способи забезпечення відкритого доступу. Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії відкритого доступу, або опублікувати її в журналі відкритого доступу. Окрім того, дослідник може розмістити текст статті на власному веб-сайті або на веб-сайті свого наукового відділу. Найважливіше, що всі три шляхи до відкритого доступу уможливлюють набагато вільніший доступ користувачів до наукової статті, на відміну від статті, захованої у передплатному журналі. Перші два способи забезпечують більший систематизований і організований підхід і збільшують шанси на те, що інші дослідники знайдуть та прочитають ці статті.

Рух Open Access — "Відкритий доступ" набув нових імпульсів з оприлюдненням так званої Будапештської ініціативи відкритого доступа (Budapest Open Access Initiative — BOAI). Згідно неї, "під "відкритим доступом" мається на увазі відкриті для всіх публікації в Інтернеті; їх можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, проводити свої дослідження, приєднувати до повних текстів відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, уводити як дані в програмне забезпечення або використовувати для інших цілей при відсутності фінансових, правових і технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до самого Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення й поширення публікацій і єдиною умовою копірайту в цій сфері повинне бути право автора контролювати цілісність своєї роботи й обов'язкові посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні".

Навіщо авторам забезпечувати відкритий доступ до своїх досліджень?

Нині вже існує безліч доказів, що дослідницькі статті, зархівовані науковцями у відкритому доступі, цитують набагато частіше, ніж статті з традиційних журналів. У більшості царин науки рейтинг цитування зростає як мінімум вдвічі завдяки самоархівуванню. А подекуди і набагато вище. Отже, такий різновид відкритого доступу робить дослідження набагато впливовішими. Окрім того, життєвий цикл статті – коли дослідження публікують, читають, цитують і надалі розвивають в інших дослідженнях інших науковців – інтенсифікується та прискорюється якщо результати дослідження доступні у відкритому доступі.

Посилання за темою:

  

Заява Міжнародної науково–практичної конференції
"Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти"

(м.Севастополь, Україна, 21 травня 2009 р.)

Вільний безкоштовний публічний доступ до наукової інформації – важлива складова наукових досліджень в сучасному глобальному світі,  запорука для подальшого розвитку науки, освіти та  суспільства, інтеграції світової академічної спільноти.     Університетські бібліотеки України за своєю місією теж є важливими ланками підтримки науки та освіти та сприяння академічному розвитку та суспільного поступу. Зважаючи на рекомендації Асоціації Європейських університетів щодо Відкритого доступу (2008р.), відповідні рекомендації міжнародних асоціацій IFLA, SPARC, LIBER, EiFL та ін., а також у відповідності до постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» (2006) про забезпечення  відкритого  безкоштовного  Інтернет-доступу  до ресурсів, створених за рахунок коштів Державного бюджету України,

ми підтримуємо ініціативу Відкритого Доступу до Знань через розвиток відкритих електронних архівів (інституційних репозитаріїв) та відкритих електронних журналів українських університетів.

Конференція університетських бібліотек України робить наступне звернення для підтримки нової академічної комунікації до зацікавлених осіб в усіх галузях.

До Уряду:

Підтримати ініціативу забезпечення відкритого доступу до наукової інформації, в т.ч. обов’язкового безперешкодного та безкоштовного доступу до результатів досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України; підтримати політику просування «відкритого  доступу» для інших дослідницьких даних та культурної спадщини країни  

До дослідників:

Підтримати ініціативу Відкритого доступу до результатів досліджень через розміщення (самоархівування) своїх статей, звітів, дисертацій, навчальних та методичних матеріалів тощо в університетських репозитаріях та публікацію в журналах відкритого доступу.  При цьому дослідники завжди зберігатимуть свої  авторські права на свої роботи.

Університети і дослідницькі установи повинні:

Розвивати власні інституційні політики та стратегії щодо вільного доступу до повних текстів відрецензованих наукових  результатів учених університету та можливість  доступу до них, пошуку та використання будь-якими потенційними користувачами через Інтернет для підвищення наукової, соціальної та економічної значимості наукових досліджень. Створювати, розвивати з цією метою інституційні репозитарії та журнали відкритого доступу. Сприяти вільному використанню такої інформації для досліджень, навчання тощо.

До видавництв академічних журналів:

Ставитися з розумінням до прав автора та не перешкоджати ініціативі учених щодо розміщення у вільному доступі своїх постпринтів. Вимагати лише тих прав, що необхідні для публікації. Скасувати чи скоротити періоди ембарго. Забезпечувати друкованими версіями статей інститутські репозитарії. 

Університетські бібліотеки повинні:

Популяризувати відкритий доступ до інформації серед університетської громади, факультетів та окремих дослідників. Ініціювати створення та розвиток інституційних репозитаріїв як джерела забезпечення вільного доступу до наукових матеріалів університету та сприяння підвищенню престижу університету;  забезпечення  архівування та збереження наукових  публікацій, гарантію  їх незмінності.  Репозитарії мають враховувати найкращий досвід (враховуючи рекомендації DRIVER  та подібних  світових проектів), бути сумісні з OAIPMH протоколами, бути інтероперабельними для забезпечення найкращого глобального пошуку

м.Севастополь, Україна
21 травня 2009 р.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.