home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-11-24
15:16:24

Нові книги

Листопад 2020

 

  Лусте О.О.

   Self-brand менеджмент та економічна психологія [Текст] : навч. посіб.-практикум / О. О. Лусте, Н. В. Філіпчук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 271 с.

 

Рябчук М.Ю.

   Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності - історичні причини та політичні наслідки [Текст] : [монографія] / Микола Рябчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019. - 250 с.

 

Якубовська У. 

   Львів на межі XIX і XX століть [Текст] : [монографія] / Уршуля Якубовська ; [пер. з пол. Ольги Цівкач]. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. - 219 с.  

     Апокалипсис: катастрофы прошлого, сценарии будущего [Текст] / [ред.-сост. А. Соловьев]. - Москва : Коммерсантъ : Эксмо, 2010. - 335 с.
     Schwester, leg die Flügel an! [Текст] : Frauenstimmen aus der Ukraine / hrsg. von: Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan ; [Bilder: Iryna Fartuch]. - Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019. - 347 S.
     ФТФ - осередок філософсько-богословської освіти: культурно-просвітницька місія (1875-1940, 1994-2019) [Текст] : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Балух Василь та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 288 с.
 

Ботушанський В.М.

   У суворих обіймах матінки-природи [Текст] : (стихійні лиха та їхній вплив на соціально-економічне становище буковинського селянства у XIX - на початку XX ст.) / Василь Ботушанський. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2019. - 107 с.

     Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2019 рік [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. І. Д. Арделян ; відп. за вип. М. В. Коропотницька]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 114 с.
     Зовнішня торгівля Чернівецької області у січні - червні 2020 року [Текст] : стат. бюл. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [відп. за вип.: Коропотницька М. В., Шарова Н. І.]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 150 с.
     Розподіл постійного населення Чернівецької області за статтю та віком [Текст] : станом на 1 січ. 2020 року : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Г. І. Петрової ; відп. за вип.: М. В. Коропотницька, Г. В. Брухович]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 99 с.
     Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень - червень 2020 року [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [відп. за вип.: Марія Коропотницька, Олена Шемуня]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 99 с.
     Будівельна діяльність у Чернівецькій області у січні - березні 2020 року [Текст] : стат. бюл. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [відп. за вип. Коропотницька М. В., Шарова Н. І.]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 54 с.
     Наукова та інноваційна діяльність Чернівецької області у 2019 році [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. І. Д. Арделян ; відп. за вип. М. В. Коропотницька, Н. І. Шарова]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 167 с.
     Міста та райони Чернівецької області в цифрах, 2019 [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Тетяни Сарчинської ; відп. за вип.: Марія Коропотницька, Олена Шемуня]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 224 с.
     Транспорт Чернівецької області у 2019 році [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Ірини Арделян ; відп. за вип.: Марія Коропотницька, Ніна Шарова]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 82 с.
   Інвестиційна діяльність Чернівецької області у 2019 році [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Т. Г. Сарчинської ; відп. за вип.: М. В. Коропотницька, Н. І. Шарова]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 163 с.
   Праця у Чернівецькій області у 2019 році [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Г. І. Петрової ; від. за вип.: М. В. Коропотницька, Г. В. Брухович]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 126 с.
   Чернівці в цифрах, 2019 [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Тетяни Сарчинської ; відп. за вип.: Марія Коропотницька, Олена Шемуня]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 123 с.
   Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень - липень 2020 року [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [відп. за вип.: Марія Коропотницька, Олена Шемуня]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 126 с.
   Туризм та відпочинок у Чернівецькій області у 2019 році [Текст] : стат. зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Г. І. Петрової ; відп. за вип.: М. В. Коропотницька, Г. В. Брухович]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 78 с.
   Демографічна ситуація в Чернівецькій області у 2019 році [Текст] : доповідь / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Чернівец. обл. ; [за ред. Г. І. Петрової ; відп. за вип. Коропотницька М. В., Брухович Г. В.]. - Чернівці : Голов. упр. статистики у Чернівец. обл., 2020. - 27 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.