home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-07-09
19:27:42

Нові книги

Червень 2020

Шаравара Т.О.

   Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Шаравара Т. О. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознавства. - Київ : Ліра-К, 2016. - 255 с.

Палеха Ю.І.

   Бібліотечне фондознавство: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи ; М-во освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2019. - 275 с..

Каракоз О.О.

   Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939 рр.: монографія / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2015. - 179 с.

Долбенко Т.О.

   Документні ресурси бібліотек: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 346 с.

Долбенко Т.О.

   Зберігання документів у бібліотеках: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с.

Шипота Г.Є.

   Бібліографічна діяльність: практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 174 с.

Каракоз О.О.

   Історія книги [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 359 с.

   Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта) [Текст] : колектив. монографія / [В. П. Скоромний, М. С. Юрченко, Н. М. Кречко та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. мистецтва. - Київ : Ліра-К, 2017. - 219 с.

Зубатов С.Л.

   Методика викладання українського народного танцю: підручник [для студентів ВНЗ : 2-й рік навчання] / С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 415 с.

Зубатов С.Л.

   Методика викладання українського народного танцю: підручник [для студентів ВНЗ] / С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 375 с.

Бойко М.Ф.

   Ботаніка. Водорості та мохоподібні: [для студентів та викладачів біол. спец. ВНЗ] / М. Ф. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - Київ : Ліра-К, 2019. - 271 с.

   Військова топографія: підручник / Шмаль С. М., Кравчук О. М., Гудзь А. М. [та ін.] ; М-во оборони України, Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Ред.-вид. центр збройних сил України. - 5-те вид., перероб. та допов. - Київ : Ліра-К, 2019. - 643 с.

Пушкарьова К.К.

   Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів: навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Ліра-К, 2019. - 423 с.

Савйовський В.В.

   Реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. / Савйовський В. В. - Київ : Ліра-К, 2019. - 315 с.

Самойлова О.П.

   Практична граматика французької мови: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Самойлова О. П., Комірна Є. В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 549 с.

   Харчова біотехнологія: підручник / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Ліра-К, 2018. - 407 с. 

Якубенко Б.Є.

   Геоботаніка: підручник / Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, П. М. Устименко ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Б. Є. Якубенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2019. - 346 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.