home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

Нові книги

Травень 2021

 

 Бойчук М.В.

   Стохастичне моделювання й оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами [Текст] : монографія / Мирослав Бойчук, Василь Лазорик ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2020. - 295 с.

 

 Панчук І.І.

   Аскорбат пероксидаза та абіотичний стрес [Текст] : монографія / І. І. Панчук, Р. А. Волков ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2020. - 183 с. 

 

  
   Багатовимірний простір філології [Текст] = Multidimensional space of philology : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред. В. Д. Бялика. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2020. - 359 с.

     "Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків", міжнародна науково-практична конф. (2020 ; Чернівці / Сучава). Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків [Текст] = Transformation of system of international, national, and local markets : [матеріали] міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 квіт., 1 трав. 2020 р., Чернівці (Україна) - Сучава (Румунія). - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2020. - 199 с.
 

Лупул О.В.

   1000 байок [Текст] / Омелян Лупул ; [вступ. ст. А. Г. Григорук]. - Вид. 2-ге. - Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2020. - 391 с.

   Ельзевіри [Текст] : каталог видань з фондів Наук. б-ки Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; упоряд. О. І. Шилюк . - Чернiвцi : Книги-XXI, 2020. - 103 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.