home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-09-21
16:04:47

Нові книги

Вересень 2020

 

Никирса М.Д.

   Наші Чернівці [Текст] : інтерактивний путівник / [М. Никирса, А. Сєрікова ; фото: В. Кияшко, Д. Никирса]. - Чернівці : Букрек, 2018. - 47 с.

 

Рудько Г.І.

   Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами [Текст] / Рудько Г. І., Гайдін А. М. ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. - 195 с.

 

Долгош О.І.

   Одарка Долгош: живопис, графіка [Текст] : [альбом / вступ. ст. Оксани Гаврош ; ред. Лариса Мельник]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 47 с.

 

Процюк С.В.

   Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан [Текст] : роман / Степан Процюк. - Брустурів (село) : Discursus, 2015. - 239 с.

 

Процюк С.В.

   Канатохідці [Текст] : [ессе про письменників і неписьменників] / Степан Процюк. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Брустурів (село) : Discursus, 2015. - 227 с.

 

Процюк С.В.

   Десятий рядок [Текст] / Степан Процюк ; [передм. Євген Баран]. - Київ : Укр. пріоритет, 2014. - 223 с.

 

Царик О.М.

   Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти другої половини XX ст. [Текст] : монографія / О. М. Царик ; [за наук. ред. Анатолія Вихруща] ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 407 с.

     Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США [Текст] : монографія / А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина [та ін. ; наук. ред.: О. І. Локшина] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : Конві Прінт, 2018. - 191 с.
 

Сандуляк Л.І.

   Не мовчіть - і вас почують! [Текст] : (свідчення очевидця та учасника історичних подій) / Леонтій Сандуляк ; [ред. Людмила Звенигородська]. - Чернівці : Наші книги, 2019. - 211 с.

 

Нікілєв О.Ф.

   Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги" [Текст] : монографія / О. Ф. Нікілєв ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 351 с.

     Тестові технології оцінювання компетентностей учнів [Текст] : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки ; [за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О.]. - Київ : Сам, 2017. - 126 с.
     Iнвестиційне право [Текст] : підручник / [Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло, О. П. Сущ та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя ; М-во освіти і науки України. - Харків : Право, 2015. - 510 с.
 

Толочко А.П.

   Очерки начальной Руси [Текст] / Алексей Толочко ; [лит. ред.: Светлана Гайдук ; ред. изд.: Николай Климчук ; худож. Елена Старанчук]. - Киев : Laurus, 2018. - 334 с.

     Історія релігій в Україні : актуальні питання [Текст] / Львів. музей історії релігії, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України ; [за заг. ред.: О. С. Киричук, І. В. Орлевич, М. М. Омельчук ; редкол. В. С. Александрович, М. С. Бандрівський, І. Б. Боцько та ін.]. - Львів : Логос, 2019. - 251 с.
     Дорога до храму [Текст] : сторінки пам'яті : 20-річчю храму Івана Хрестителя присвяч. / [упоряд. Мирослава Маковійчук]. - [Україна] : [б. в.], 2016. - 40 с.
   Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики [Текст] : [зб. наук. пр.] : (до 25-річчя НАПН України) / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. - Київ : Сам, 2017. - 399 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.