home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-02-25
16:48:06

Нові книги

Січеньнь 2021

 

 
   Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [Резнікова О. О., Місюра А. О., Дрьомов С. В., Войтовський К. Є.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2017. - 59 с.
     Мирослав Лазарук [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; [уклад.: Олександра. Гаврилюк, Галина Григорець ; ред. Марія Довгань ; відп. за вип. Наталія Філяк]. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 223 с. : іл.
 

Лісова О.С.

   Психологія здоров'я [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. С. Лісова ; [відп. за вип.: Мардар Г. І.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Ант, 2002. - 122 с.  

     Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу [Текст] : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, І. А. Павленко та ін. ; за наук. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2019. - 190 с.
 

Мазурок І.О.

   Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. [Текст] : іст.-прав. дослідж. / Ігор Мазурок ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держави і права. - Ужгород ; Мукачево : Карпат. вежа, 2010. - 306 с. 

 

Лавський Я.

   Іронія. Історія. Геополітика [Текст] : пол.-укр. літ. студії : [монографія] / Ярослав Лавський ; пер. з пол. Ірини Шевченко ; [відп. ред. та авт. післямови Ростислав Радишевський ; редкол.: Леонід Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України. - Київ : Талком, 2018. - 360 с.

 

Лаврівський В.

   Копана (Association Football) [Текст] / Володимир Лаврівський ; [ідея перевид., заключ. слово та словн. застаріл. лексики Володимир Баняс]. - Київ : Арт Економі, 2019. - 18, [3] с.

 

Кожевніков В.

   Яка національна ідея українців? Що таке український націоналізм? Хто такі українські націоналісти? [Текст] / Валентин Кожевніков. - [Вид. 4-те, допов.]. - Київ : Панмедіа, 2015. - 55 с.

 

Кентій А.В.

   Радянські партизани 1941-1944: світло й тіні [Текст] / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. - Київ : Наталя Брехуненко, 2010. - 79 с.

 

Герасименко О.

   Майдан після Майдану [Текст] / Олена Герасименко. - Київ : [б. в.], 2016. - 135 с.

     Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т нац. пам'яті України, Служба безпеки України ; [упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко]. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2014. - 557 с.
     Війна і міф. Невідома Друга світова [Текст] / [Ігор Бігун, Сергій Бутко, Володимир В'ятрович ; за заг. ред. Олександра Зінченка, Володимира В'ятровича, Максима Майорова] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 270 с.
 

 Сергійчук В.І.

   Депортації українців до Казахстану [Текст] / В. І. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2017. - 286 с.

Сергійчук В.І.

   Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / Володимир Сергійчук ; [худож. оформ. Михайло Черненко]. - [Вид. 4-те, допов.]. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. - 319 с.

     Султанівські читання [Текст] = Sultanivs'ki citanna = Sultanivski chytannia : зб. ст. Вип. 8 / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т філології ; [редкол.: Ігор Козлик (голова) та ін.]. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. - 150 с.
 

Lamonova К.W.

   Modified crystal field theory and its applications [Текст] = Модифікована теорія кристалічного поля та її застосування / K. V. Lamonova, S. M. Orel, Yu. G. Pashkevich ; Nat. acad. of scieces of Ukraine, Donetsk inst. for physics and engineering named after О. О. Galkin. - Kyiv : Akademperiodyka, 2019. - 224 p.

Жара Г.І.

   Технології індивідуального здоров'язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя [Текст] : навч. посіб. для студентів пед. закл. вищої освіти / Жара Г. І. ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум ім. Т. Г. Шевченка", Ф-т фіз. виховання, Каф. біол. основ фіз. виховання, здоров'я і спорту. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 135 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.