home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-03-30
12:47:47

Нові книги

Лютий 2020

Панок В.Г.

   Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Панок, Я. В. Чаплак, Я. Ф. Андрєєва ; за заг. ред. В. Г. Панка, І. М. Зварича ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 383 с.

Дрінь Я.М.

   Задача Коші та нелокальна багатоточкова за часом задача для диференціально-операторних рівнянь у зліченно-нормованих просторах [Текст] : монографія / Я. М. Дрінь, В. В. Городецький ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 252 с.

Пукальський І.Д.

   Конспект лекцій та практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Пукальський, І. П. Лусте ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 479 с.

   Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси [Текст] : підруч. для бакалаврів / [П. О. Нікіфоров, Є. В. Ткач, Н. А. Бак та ін.] ; за ред. Н. А. Бак ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 295 с.

Маценко В.Г.

   Математичне моделювання екологічних процесів [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Маценко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 376 с.

   Основи біомеханіки руху [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад. А. В. Гакман]. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 127 с.¬

Карвацька С.Б.

   Інтерпретація міжнародного права: доктрина і практика [Текст] : монографія / Світлана Карвацька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. - 503 с.

Пукальський І.Д.

   Теорія ймовірностей та математична статистика: теорія та практика [Текст] : вибрані розд. : навч.-метод. посіб. / І. Д. Пукальський, І. П. Лусте ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 231 с.

   Історико-політичні проблеми сучасного світу [Текст] : зб. наук. ст. Т. 39 / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; [редкол.: Макар Ю. І. (голов. ред.) та ін.]. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 222 с.
 
   "Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах" (8 ; 2019 ; Чернівці).
Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах [Текст] = Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 жовт. 2019 р., Чернівці, Україна. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. - 107 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2018 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.