home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2019-09-13
15:52:02

Нові книги

Червень 2019

   З піснею у серці [Текст] : зб. укр. пісень з нотами / [уклад.: І. М. Зушман, В. В. Бакай, І. Р. Кочерган та ін.]. - Чернівці : Наші книги, 2018. - 511 с.

Туз В.О.

   Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах [Текст] : [монографія] / Туз Валерій Омелянович, Лебедь Наталія Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Харків : Бровін О. В., 2018. - 218 с.

Степаненко М.І.

   Суб'єктивна та об'єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі [Текст] : монографія / Микола Степаненко, Людмила Дейна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 264, [3] с.

Д'яконова І.І.

   Методологічні основи формування системи фінансового менеджменту банку [Текст] : монографія / І. І. Д'яконова. - Суми : Унів. кн., 2019. - 117 с.

Черков Г.А.

   Шахта. Енергетика кіногеничності [Текст] = Шахта. Энергетика киногеничности / Георгій Черков ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ : [б. в.], 2017. - 123 с.  

   Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Страйгородська Л. І.; наук. ред. Березівська Л. Д., літ. ред. Редько-Шпак Л. В., бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. - Вінниця : Твори, 2018. - 395 с.

Дениско Л.М.

   Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 349 с.

Ілляшенко С.М.

   Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. - Суми : Унів. кн., 2019. - 327 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2018 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.