home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2019-05-24
14:10:58

Нові книги

Травень 2019

Федоряк М.М.

   Фітосанітарна і ветеринарна безпека: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. М. Федоряк, В. В. Симочко, А. В. Жук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернiвцi : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 327 с.

   Фітнес з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Кожокар М. В., Ківерник О. В. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 78 с.

   Технології комплексного захисту інформації в кіберпросторі [Текст] : навч. посіб. / [Л. Ф. Політанський, Р. Л. Політанський, С. В. Толюпа, В. В. Лесінський, Д. А. Вовчук, В. Ф. Бердега ; за заг. ред. Л. Ф. Політанського] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 203 с.

   Фінансове посередництво [Текст] : навч. посіб. / [Е. О. Юрій, О. М. Грубляк, Л. В. Русул та ін.] ; за заг. ред. Е. О. Юрія ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 343 с.
   Основи автоматизованого проектування мовою AutoLISP для середовища AutoCAD [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Ю. Я. Томка, Ю. О. Ушенко, С. К. Чорней та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернiвцi : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 222 с.
   Tеорія і методика викладання баскетболу в закладах вищої освіти [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад. Л. В. Балацька]. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 94 с. 
   Основи автоматизованого проектування мовою AutoLISP для середовища AutoCAD [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Ю. Я. Томка, Ю. О. Ушенко, С. К. Чорней та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернiвцi : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 222 с.

Морозова Т.В.

   Нормативи антропогенного навантаження та їх імплементація [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Т. В. Морозова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 239 с.

Сухий П.О.

   Агробізнес і земельні ресурси [Текст] : словник-довідник / П. О. Сухий, М. М. Лупол ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 280 с.

Кожокар М.В.

   Історико-педагогічні засади виховної діяльності громадських організацій студентів Буковини (1875-1939) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Марина Кожокар, Курнишев Юрій, Олександр Ківерник ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 105 с.

Язловицька Л.С.

   Анатомія та фізіологія дитячого організму з основами генетики [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Язловицька, Р. А. Волков, Г. Г. Савчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 319 с.

Палічук Ю.І.

   Зимові види спорту з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палічук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 335 с.

Галушка З.І.

   Управління проектами [Текст] = Project management : навч. посіб. / З. І. Галушка, О. А. Волощук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 119 с.

 

Макар І.С.

   Латинська мова для студентів-філологів [Текст] = Limba latină pentru studenți filologi : навч. посіб. / І. С. Макар, Д. В. Бічер ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернiвцi : ЧНУ, 2018. - 255 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2018 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.