home ua de
Інформація для першокурсника
Академічна доброчесність
Unplag


Енциклопедія Сучасної України
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2023-05-18
21:18:08

Нові книги

Березень 2023

 

Караванова Т.П.

   Теорія алгоритмів [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Обчислювальні алгоритми / Тетяна Караванова ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2022. - 287 с.

     Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Деревянчук, Я. В. Дерев'янчук, Г. О. Кравченко А. В. Мотрич ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2022. - 262 с.
 

Кілінська К.Й.

   Геоекологічна експертиза рекреаційно-туристичного природокористування: навч.-метод. посіб. / Клавдія Кілінська, Оксана Смик ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2022. - 224 с.

 

Гімчинська С.Ю.

   Основи алгоритмізації та програмування (Python ta JavaScript): навч. посіб. / Сніжана Гімчинська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2022. - 197 с.

     Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю: метод. рек. до лаб. робіт : [для студентів спеціальності 181 "Харчові технології"] / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М. М. Воробець, О. В. Сема, А. В. Сачко. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2021. - 31 с.
   Медична етика і деонтологія: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л. В. Гуліна, О. В. Зендик, Н. М. Козік. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2021. - 119 с.

Шинкарук В.Д.

   За покликом серця, з повагою до людей: до 60-річчя від дня народж. / Шинкарук Василь Дмитрович; [упоряд.: В. Ф. Калуга, Т. Ф. Семашко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. - Київ : Міленіум, 2021. - 626 с.

Поляков Р.Б.

   Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України: монографія / Р. Б. Поляков ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : Право України, 2021. - 311 с.

Пивоваров С.В.

   Хрест преподобного Марка Печерника: пам'яткознав. дослідж. / Сергій Пивоваров, Ольга Крайня, Віталій Курлов ; [наук. ред. К. К. Крайній] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, Громад. орг. "Асоц. реставраторів України", Т-во дослідників християн. старожитностей Центр. та Схід. Європи. - Київ : Фенікс, 2020. - 179 с.

Крушинський В.Ю.

   Гарячі дні "Холодної війни": несуб'єктивні нотатки / Вадим Крушинський. - Київ : Академвидав, 2019. - 206 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.