home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-06-04
01:56:02

Нові книги

Травень 2020

   Колискар [Текст] : [Михайло Григорович Івасюк] / [упоряд.: В. М. Довгий, В. Т. Джуран]. - Чернівці : Місто, 2018. - 63 с.

Верхуша Н.П.

   Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики [Текст] : монографія / Н. П. Верхуша. - Суми : Унів. кн., 2019. - 91 с.

Кірога О.

   Казки Сельви [Текст] / Орасіо Кірога ; пер. С. Борщевський ; худож. М. Євшин. - Львів : Кальварія, 2015. - 115 с.

Бендерская В.В.

   Стихи из "мусорной корзины" [Текст] : размышления с собой наедине / Валентина Бендерская. - Житомир : Рута, 2013. - 127 с.

   Антологія аргентинської поезії XX століття [Текст] = Antologia de la poesia argentina / пер. з ісп., [упоряд., прим.] Олени Криштальської. - Луцьк : Ініціал, 1998. - 191 с.

Даутендай М.

   Вибрані поезії [Текст] / Макс Даутендай ; у перекладі [та з передм.] Ольги Котик ; [іл. Дарії Туманової]. - Дрогобич : Посвіт, 2018. - 91 с.

Бендерская В.В.

   Фрейя [Текст] : поэзия / Валентина Бендерская. - Житомир : Полісся, 2012. - 362 с.

Лазарук М.Я.

   Сквозь ночь и звёзды [Текст] : стихотворения / Мирослав Лазарук ; [пер. с укр. языка и сост. Владимир Артюх]. - Москва : ИПО "У Никитских ворот", 2013. - 47 с.

Морараш Г.В.

   Ідіолект Євгенії Ярошинської [Текст] : монографія / Галина Морараш ; [наук. ред. Шабат-Савка С. Т.] ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Буковин. ун-т". - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 303 с.

Китайгородська В.М.

   Ловіння вітру [Текст] : поезії різних років / Віра Китайгородська. - Чернівці : Місто, 2005. - 214 с.

   Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Гінзбург М. Д.,Требульова І. О., Левіна С. Д., Корніловська І. М.]; за ред. М. Д. Гінзбурга. - [2-ге вид., випр. і допов.]. - Київ : Центр навч. літ., 2017. - 654 с.
   Вступ до мовознавства [Текст] : підручник [для студентів ВНЗ] / [І. О. Голубовська, С. М. Лучканин, В. Ф. Чемес] ; за ред. І. О. Голубовської. - Київ : Академія, 2016. - 319 с.

Макар І.С.

   Латинська мова для істориків [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Макар, О. В. Любімова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2014. - 362 с.

   Мова як система [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна] ; М-во освіти і науки України, Слов'ян. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учбової літ., 2018. - 131 с.

Алядін Ш.

   Мердивен [Текст] : кримськотатар. проза українською / Шаміль Алядін ; [упоряд.: Павло Сачек, Надія Гончаренко ; ред. Олександр Гриценко]. - Київ : К.І.С., 2018. - 297 с.

   Сьогодні, що так і не настало [Текст] : [кат. Фестивалю молодих укр. художників, 28.09-29.10 / упоряд. К. Ю. Ботанова]. - Київ : САМ, 2017. - 303 с.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.